Engagera dig

Välkomna lärare, tränare och ledare som vill skapa en bättre miljö för Sveriges barn och unga! Det är ni som verkligen kan få det att hända, genom att nå ut till de unga där ni arbetar och bor.

INTRODUKTION

Vårt introduktionsmaterial ger dig en överblick och informaiton om pedagogiken, värderingar och vilka grundidéer som används i utbildningsprogrammen.

Vill du starta våra program i en skola, tag kontakt med skolans rektor eller skolans trygghetsteam och introducera ditt förslag. Kontakta sedan oss med uppgifter så kan vi hjälpa dig att introducera våra program närmare.

Hör av dig direkt om du är en lärare eller rektor som redan har bestämt er för att ni vill göra våra program i er skola via sweden@nonviolence.com

BLI NVP-TRÄNARE!
Är du är lärare, sportledare, eller ungdomsledare erbjuds vårt ”Träna Tränare” program inför starten av utbildningsprogrammet.

Vi kommer till din skola, fritidsgård eller sportklubb och genomför utbildningen under 1-2 dagar.

MASTER TRAINER

Sprid icke-våldsbudskapet och arbeta med både vuxna och ungdomar som Master Trainer. 

Master Trainer-programmet ger dig verktygen och kunskapen att leda utbildningarna av våra program till vuxna ledare och ungdomar.