VÄLKOMNA LÄRARE, TRÄNARE OCH ALLA LEDARE SOM VILL

BIDRA TILL EN FREDLIGARE VÄRLD!

Vill du att vi kommer till din skola eller sportklubb och berättar mer?

Kontakta oss på sweden@nonviolence.com

*******

Det är ni som verkligen kan få det att hända… Genom att nå ut till de unga där ni arbetar och bor. Ni är i gott sällskap med tusentals av andra världen runt som redan genomför våra program och hjälper nästa generations vuxna att bättre förstå hur man skapar och lever ett fredligare liv.

Vi är glada att du är intresserad av det vi gör, och vi hoppas att du kommer att bli tillräckligt inspirerad för att fortsätta. Nedan finns en kort översikt av våra olika utbildningsalternativ.

1. INTRODUKTION

Det första steget är att gå igenom vårt introduktionsmaterial. Det ger dig en bra överblick av vad allt det här handlar om, liksom vilken pedagogik, vilka värderingar och grundidéer vi använder genomgående i våra utbildningar.

– Beställ det från oss.

– Vill du starta våra program i din skola, i dina elevers skola eller annan skola och göra förändring där du bor, tag kontakt med skolans rektor eller skolans trygghetsteam och introducera ditt förslag. Kontakta sen oss med uppgifter så kan vi hjälpa dig med att introducera våra program närmare

– Är du en lärare eller rektor som redan har bestämt er för att ni vill göra våra program i er skola? Kontakta vår skolansvarige Therese Flod.

– Om du vill bjuda in en kollega eller en vän att delta – berätta för dem var de hittar oss och hur de kommer i kontakt med oss.

2. BLI EN NVP TRÄNARE

Om du är en lärare, sportledare, mentor eller ungdomsledare, erbjuder vi inför starten av utbildningen i skolorna vårt ”Träna Tränare” program.

Genom detta får du och ditt team en 1/2 till 2 dagars utbildningsdag i konfliktlösning och hur du lär ut våra program till dina barn och/eller ungdomar. Du får därigenom redskapen att hantera, och orden att sätta på tuffa situationer.  Vi kommer till din skola, fritidsgård eller sportklubb och gör det på plats.

Efter avslutad kurs får du ett NVP ”Träna Tränare” Diplom och du är en NVP Tränare.

3. UPGRADERA TILL MASTER TRAINER

Om du brinner för att sprida icke-våldsbudskapet och vill arbeta med både vuxna och ungdomar, är det vårt ”Master Training” du ska gå.

Programmet ger dig redskapen och kunskapen du behöver för att leda utbildningarna av våra program med lärare, sport coacher, ungdomsledare och ungdomar.

Om du går igenom Master Training-utbildningen får du ett NVP Master Training Diplom, får kalla dig för en NVP Master Trainer – och det kan även hända att du kan få uppdrag av oss att nå ut till lärare och elever i skolor och idrottsklubbar.

“Starten var bra och man fick goda tips, idéer och insikter. Tiden bra och materialet är helt suveränt! Programmet är väldigt roligt för både elever som lärare. Bra med indelningen av egen mentorstid med egna klasser. Man får anpassa materialet något för de allra yngsta eleverna men det går bra!”

Rektor Terhi Bisander på Bredängsskolan i Bredäng

“Introduktionsdagen för personal var jättebra med en blandning av praktik och teori. Det gav bra definitioner av vad icke-våld och konflikter verkligen är. Man fick bra insikter. Lärarmanualen är direkt och tydlig. Non-Violence Project passar mycket väl in i värdegrundsarbetet för skolan.”

Rektor Annett Bawel på Drakbergsskolan i Göteborg

PEDAGOGIKEN OCH METODERNA VI TROR PÅ: 

Vi är övertygade om att utbildning ska drivas av en önskan att lära sig, inte av en plikt att lära ut. Deltagarnas egna önskan att förstå är utan tvekan den starkaste faktorn för att motiveras att lära sig nya kunskaper och få nya insikter. Vi är också övertygade om att positiv förstärkning fungerar bättre än hot och skrämseltaktik. Vi har därför Roligt när vi arbetar och använder goda förebilder för att få barn och unga att själva vilja bli just det,  goda förebilder.

Vår erfarenhet har visat oss att den utbildningsmetod som fångar upp begäret efter kunskap på bästa möjliga sätt, är icke-formell:

ICKE-FORMELL UTBILDNING

Icke-formell utbildning är unik i sin kontrasterande och kompletterande roll till formell utbildning. Den blir mer och mer accepterad som en etablerad form av utbildning och sker under tillfällen som t ex:

– parallelt med, eller utanför, formell utbildning.
– under vardagslivet; alla olika sätt på vilka vi lär oss att fungera och medverka i våra samhällen.
– genom självupplevda aktiviteter, baserade på varje persons individuella kunskapsnivå.

Inom skolan uppmanar vi ett tillvägagångssätt som ligger någonstans mellan icke-formell och formell utbildning. Vårt program  ”Schools for Peace” kan genomföras inom den satta läroplanen, och i klassrummet.

Inom sporten uppmanar vi ett helt icke-formellt tillvägagångssätt. ”Sports for Peace” kan genomföras på spelplanen, på gymnastikgolvet, i rinken, i skidbacken eller i manegen – var som helst där sporten utövas

SAMARBETE

Ett samspel sker när två personer möts och gör något som har en effekt på båda personerna. Det kan vara genom en dialog, en lek, ett rollspel, en diskussion eller helt enkelt genom att samarbeta när man försöker klura ut ett svårt mattetal.

Socialt samspel är en grundläggande del av varje människa. Vi är sociala varelser och vi lär oss om vilka vi är genom att förstå hur vi umgås med och samarbetar med andra människor. Medan mer formella lärometoder fokuserar på textböcker, tror vi att vi kan uppnå mer genom att genomföra interaktiva aktiviteter med deltagarna. Det hjälper dem att få insikter från varandra och lära sig av andra, men även från sig själva. Vi arbetar därför till stor del med interaktiva övningar.

Genom interaktiva aktiviteter kopplar hjärnan in sig på hela realmen ”mångsidiga intelligenser”. Psykologen Howard Gardner beskriver interaktiva aktiviteter som en teori vilken främjar användandet av interaktion inom utbildning. Han påvisar att det är mer troligt att deltagare blir mer engagerade genom interaktiva aktiviteter, eftersom de lockar fram deltagarnas egna intressen och styrkor under läroprocessen.

Vi strävar efter att skapa miljöer där unga människor lär sig genom att samtala och fundera över olika frågor och ställningstaganden, tillsammans. Genom att ställa en fråga, och tillåta gruppen samarbeta för att kunna svara på frågan, skapar vi ett utrymme där alla kan dela med sig av sin kunskap, lär sig och växer.

KREATIVITET

Kreativitet sägs vara användandet av fantasin och orginella idéer för att skapa något nytt. Den uppfinningsrikedomen kan resultera i nästan vad som helst – en tekniskt uppfinning, en tavla, en idé, en dikt, ett förhållande eller ett nytt danssteg. Vi använder kreativitet för att lösa problem, för att se och utforska nya möjligheter för uttryck och för att hitta nya sätta att lära sig ta beslut.

Vår önskan är att skapa läromiljöer där unga människor känner sig trygga att utforska och har roligt medans de leker med idéer. Om de får frågor ska de inte känna en press att hitta ett svar – eller ens hitta ett ”rätt svar”. Inom våra ämnen självkänsla, konfliktlösning och icke-våld, finns det sällan bara ett svar på en fråga.

Svaren kommer att vara olika beroende på vem det är som svarar, eftersom de är baserade på varje individs egna upplevelser. De kommer även att utvecklas från personens samspel med de andra i gruppen.

Resultatet, i vår erfarenhet, är att deltagarna känner sig mer intresserade av att engagera sig i läroprocessen. Förhoppningsvis med upphetsning och glädje, och med en lust att lära sig ännu mer.