Företag – din investering kan göra stor skillnad!

Vill du att ditt företag ska vara en positiv och engagerad kraft i arbetet med att skapa tryggare barn och unga och framtida värld ledd av fredliga ledare?

Vi använder donationerna till att utbilda ungdomar i Sverige i hur de löser konflikter utan våld. Vi tränar tränare i idrottsföreningar, lärare, volontärer och universitetsstudenter i våra utbildningsprogram och hjälper dem att sprida programmen där de är aktiva. Vi gör det genom att utbilda på plats.

Vill du vara med och veta mer? Kontakta Zena Fialdini på zena@nonviolence.com

Tack för att du delar vårt mål!