Non-Violence Sweden E-learning

Internationella dagen för lärare

Idag vill vi passa på att uppmärksamma det fantastiska jobb våra lärare gör runt om i Sveriges skolor. Vi träffade Malin Magnestrand som undervisar år 4-6 på Sörbyängsskolan i Örebro.

 

Vad är det bästa med läraryrket?

Att jag utmanar mig själv dagligen och aktivt måste tänka kring vem jag är och vad jag gör.

Vad är det roligaste med läraryrket?

Att vara i klassrummet tillsammans med barnen! Läraryrket har många delar och den roligaste är helt klart när jag undervisar i klassrummet.

Vad är det viktigaste för dig som lärare?

Att hjälpa barnen utmana sig själva och glädjen som uppstår när de lyckas med någonting är det viktigaste för mig.

 

Stort tack Malin för din medverkan, vi på Non-Violence Sweden önskar dig och dina elever allt gott!

 

 

Internationella ickevåldsdagen

Idag uppmärksammar vi internationella ickevåldsdagen. Ickevåld är grunden till Non-Violence och genomsyrar allt vi gör i strävan mot ett bättre samhälle. Vi jobbar ständigt med att förbättra dagen för barn och unga runt om i Sverige. Non-Violences popularitet och efterfrågan av våra utbildningsprogram ökar hela tiden, vilket är ett tydligt tecken på att vi behövs. När 2016 är slut kommer vi ha utbildat över 6000 elever och 800 lärare i Sverige i konfliktlösning, det är vi mycket stolta över.

Men trots det ständigt ökande behovet, har donationer och bidrag tyvärr inte hängt med i samma takt. Vi står inför en tuff vinter med många skolor, lärare och barn som behöver vår hjälp och vill ta del av våra program. Hjälp oss hjälpa andra, stöd vår crowdfundingkampanj: ”Schools for Peace”. Gå med i vad som förväntas bli Sveriges största fredsarmé – Non-Violence PeaceArmy, och var en del av det betydande arbete som sker i skolor runt om i Sverige.

 

Freden måste komma först!

Tage Danielssons tal: ”Råd till ett nyfött barn” lever vidare än idag. Vi behöver alla goda förebilder som förespråkar en fredligare värld utan hat och våld. Vi behöver alla ta del av arbetet för att skapa en fredligare vardag. Danielssons självklara tal om freden är hämtat från Öppet arkiv, ta del av hans kloka ord här.

 

 

Internationella fredsdagen 2016

”Imagine all the people living life in peace”.
John Lennon

Vår vision är en värld utan våld, där vi möter människor med ömsesidig respekt och lär oss av varandras olikheter. Vår utgångspunkt är tron om att kunskap är nyckeln till ett samhälle där våld inte existerar. Vi jobbar med att undervisa barn och unga om respekt, konfliktlösning, självkänsla och hur man är en god vän. Vårt arbete är viktigt för skolor runt om i landet. Vi förser lärare och elever med verktyg för att på rätt sätt hantera utmaningar de ställs inför i skolan. När 2016 är slut kommer vi ha utbildat över 6000 elever och 800 lärare i Sverige – vilket är helt otroligt då vi fortfarande är en liten organisation med bara några år på nacken i Sverige!

Dock står vi inför en tuff utmaning då vi har många skolor, lärare och elever som behöver och vill ta del av våra utbildningsprogram.

Genom att skapa en PeaceArmy fylld av hjältar som hjälper oss att nå vårt mål – att utbilda fler – kommer vi klara av utmaningen. Med hjältar som dig kan vi fortsätta att utbilda och stärka lärare och elever runt om i hela Sverige. Som hjälte kommer du att vara med om att skapa en långsiktigt fredligare miljö i Sveriges skolor, kommuner och samhälle i stort.

Stöd drömmen du också, klicka här för att komma vidare till insamlingssidan. 

 

Non-Violence Sweden Crowdfundingkampanj Schools for Peace

Vårt arbete behövs nu mer än någonsin! Vi vill lära elever runt om i Sverige att lösa konflikter utan våld och samtidigt berika dem med trygghet och självkänsla. Men för att klara det behöver vi din hjälp! Vi har satt ett långsiktigt mål att skapa en fredligare miljö i Sveriges skolor, kommuner och samhälle i stort genom vårt utbildningsprogram Schools for Peace.

Stöd oss, besök crowdfundingkampanj och dela därifrån enkelt kampanjen och bidra till att fler barn och ungdomar får träning i detta viktiga ämne.

 

26397a771a6cb637fcef45e8c8b41db8

Internationella läskunnighetsdagen

Knowledge is Power är Non-Violences motto och idag är det internationella läskunnighetsdagen. Utbildning och ungas rätt till skola är en viktig byggsten för samhällets utveckling. Vi vill uppmärksamma att utvecklingen går framåt då läskunnigheten ökar i alla världsdelar.  Det är viktigt att vi inte glömmer att det är en pågående process och att vi fortsätter utbilda våra unga och ger dem det stöd de behöver för att växa.

The Non-Violence Project förebilden – Raoul Wallenberg

I samband med att det nu i augusti är Raoul Wallenbergs dag vill vi uppmärksamma vår förebild och inspirationskälla: Raoul Wallenberg – En man som gjorde skillnad.

Raoul Wallenberg räddade i slutet av andra världskriget tiotusentals judar från nazisterna och är för hans humanitära insatser en av våra ickevålds-förebilder. För sitt goda arbete tog Wallenberg emot utmärkelsen ”rättfärdig bland folken” av den israeliska staten år 1963, en utmärkelse för människor som med risk för sitt eget liv skyddat judar under andra världskriget. Wallenbergs humanitära insatser lever vidare. Runt om i världen har monument rests för att hedra hans minne; gator, platser och skolor har namngivits efter honom. Idag jobbar vi för ett samhälle utan rasism, där Wallenbergs agerande påminner oss om att varje enskild individ bär ansvar och kan göra skillnad.

I Stockholm restes år 2006 på beställning av den Judiska församlingen och Stockholm stad ett minnesmärke skapat av Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall. Monumentet föreställer ett stenklot med inskriptionen: ”Vägen var ofta rak där judar fördes bort för att dödas”, från stenklotet leder en väg med järnvägsspår till den stora synagogan i Stockholm. Våga stå upp för vad som är rätt och hjälp dina medmänniskor för att tillsammans nå ett samhälle utan rasism och våld.

 

Wolodarski_Wallenberg

Minnesmärke av Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall

 

The Non-Violence Sweden Project på Sea Lodge Live 2016

I helgen var vi i charmiga Smögen på sommarfestivalen Sea Lodge Live 2016. Både fredagen och lördagen fylldes av bra musik och massa positivitet. På plats hade vi ett tält där alla var välkomna att möta oss och lära sig om vårt arbete med att förbättra vardagen för barn och unga – riktigt lyckat!

Tack till alla som var med och gjorde dessa dagar till sådana toppendagar, passar också på att önska alla en fortsatt trevlig sommar!

Internationella Nelson Mandela dagen

Internationella Nelson Mandela dagen

”It always seems impossble until it’s done” och ”A winner is a dreamer who never gives up” är citat av Nelson Mandela som levde 1918-2013. Idag är det internationella Nelson Mandela dagen och det vill vi på Non-Violence uppmärksamma. Mandela är en av våra icke-våldsförebilder och tilldelades under sin livstid en rad olika priser, bland annat Nobels fredspris 1993. Mandela var en ikon vars anda lever vidare och tillsammans kan vi fortsätta sprida värderingar om alla människors lika värde och fred.

Läs mer om Nelson Mandela www.nelsonmandela.org