The Non-Violence Project

The Non-Violence Project Sweden är en ideell organisation vars syfte är att inspirera, motivera och engagera unga människor till att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld. Vi gör detta genom våra utbildningsprogram: Schools for Peace och Sports for Peace.

SYFTE OCH IDÉ

Vårt syfte är att inspirera, motivera och engagera unga människor till att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.  Vi vill skapa ansvarsfulla unga som leder vår värld framåt på ett fredligt sätt. Vårt mål är i stort att minska våldet i samhället.

Våra utbildningsprogram har vunnit ett 50-tal priser – bland annat Rotary International’s Paul Harris Award två gånger, och the Daily Light Award av President Clinton. I Mexiko har vi mandat från utbildningsministeriet att implementera utbildningsprogrammen i alla Mexikos skolor, i samarbete med UNAM, Mexikos största universitet. Läs mer om utbildningsprogrammen här.

Revolvern med knut, ”Non-Violence” är skapad 1980 av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd till minne av vännen John Lennon, efter att han sköts ihjäl utanför sin lägenhet i New York. Carl Fredrik gjorde skulpturen för att symbolisera John Lennons värderingar om en fredlig värld. Idag är den en av världens mest välkända fredssymboler och står som staty utanför FN-byggnaden i New York. Skulpturen finns på 30 platser världen över och har varit tillfällig placerat på Trafalgar Square i London, Röda Torget i Moskva och i Berlin vid Berlinmurens fall.


VÅR ORGANISATION

Idag har The Non-Violence Project utbildat/tränat 8 miljoner ungdomar, lärare, sportledare och volontärer i hur man löser konflikter utan våld. Vårt arbete utgår från barnkonventionen och är religiöst och politiskt oberoende. The Non-Violence Project Foundation grundades 1993 av Jan Hellman och Rolf Skjöldebrand och finns idag representerade på fem kontinenter, med huvudkontor i Schweiz. Fler landskontor finns i Uganda, Japan, Danmark, USA, Brasilien, Mexico, Sydafrika – vi är en stor familj! Läs mer om vårt internationella arbete på www.nonviolence.com. I Sverige är vi en ideell förening och vi har inte några medlemmar utöver styrelsemedlemmar. Vår största donator är H.M. Drottning Silvia genom hennes fond Care About the Children (C.A.T.C.H). Läs mer om vår styrelse här. Printa ut våra stadgar och den senaste årsredovisning med revisionsberättelse här.