The Non-Violence Project – Sweden

The Non-Violence Project är en internationell, ideell organisation som arbetar med konkret icke-våldsutbildning.

VÅRT SYFTE OCH VÅR IDÉ

The Non-Violence Project grundades 1993, finns representerade på fem kontinenter och har utbildat och/eller tränat sju miljoner ungdomar, lärare, sportledare och volontärer i hur man löser konflikter utan våld.

Vårt syfte och vår idé är att inspirera, motivera och engagera unga människor till att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.  Vårt övergripande mål är att radikalt minska våldet i samhället och utbilda nästa generations vuxna hur man löser konflikter utan våld, bland annat genom ökad självkänsla och medvetenhet. Vi skapar ansvarsfulla unga som leder vår värld framåt på ett fredligt sätt.

VAD VI GÖR – VÅRA UTBILDNINGSPROGRAM

Vi gör detta genom våra utbildningsprogram, vilka gynnar barn och ungdomar i deras utveckling och ger dem förbättrad psykisk hälsa och ökad trygghet. De har vunnit ett 50-tal priser – bland annat Rotary International’s Paul Harris Award två gånger, och the Daily Light Award av President Clinton. I Mexiko har vi fått mandatet från utbildningsministeriet att implementera våra utbildningsprogram i alla Mexikos skolor. Vi gör detta i samarbete med UNAM, Mexikos största universitet. President Obama sa på sitt statsbesök där 2013 att Non-Violence Projects utbildningsprogram gav bland den bästa effekt han har sett. 

VÅR SYMBOL

är den världsberömda revolvern med knut, ”Non-Violence”, skapad 1980 av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd till minne av hans vän John Lennon efter att han sköts ihjäl utanför sin lägenhet i New York. Carl Fredrik gjorde även skulpturen för att symbolisera de värderingar John Lennon stod för. Det är idag en av världens mest välkända fredssymboler och står bland annat som som staty utanför FN-byggnaden i New York. Idag  står den staty på 30 platser till världen över och har varit tillfällig placerat på Trafalgar Square i London, på Röda Torget i Moskva samt i Berlin vid Berlinmurens fall.

Carl Fredrik Reuterswärd gav The Non-Violence Project alla rättigheter till att använda symbolen som sitt varumärke då organisationen stiftades 1994 för att motverka våld bland barn och unga, våra framtida vuxna.

VÅR ORGANISATION

The Non-Violence Project Foundation stiftades 1993 av Jan Hellman och Rolf Skjöldebrand. Dess huvudkontor ligger i Schweiz och är en stiftelse. Det finns även landskontor i många andra länder som t ex i Uganda, Japan, Danmark, USA, Brasilien, Mexico, Sydafrika – vi är en stor familj! Vill du läsa mer om vårt internationella arbete eller komma i kontakt med någon av dem, se här eller läs mer på www.nonviolence.com

Nytt fokus lades på den Svenska verksamheten igen 2013 då en helt ny ledning och styrelse tillsattes. Du ser vilka som sitter i vår styrelse här och vi som arbetar på kontoret här. I Sverige är vi en ideell förening och vi har inte några medlemmar utöver styrelsemedlemmar.

VÅRA STADGAR OCH ÅRSREDOVISNING

Våra stadgar samt senaste årsredovisning med revisionsberättelse ser du och kan printa ut här.

KORT FAKTA OM NON-VIOLENCE SWEDEN

  • Non-Violence Sweden är en ideell förening.
  • Non-Violence Sweden’s arbete utgår från barnkonventionen och vi är religiöst och politiskt oberoende.
  • Non-Violence Sweden’s största donator är H.M. Drottning Silvia genom hennes fond Care About the Children (C.A.T.C.H).
  • Non-Violence Sweden har ett kontor i Stockholm som vi får gratis av 7A. Den internationella organisationen har sitt huvudkvarter i Lausanne i Schweiz, och det finns ett 10-tal andra landskontor världen över.
  • Vi har 1 anställd, 2 konsulter och ett antal volontärer och pro-bono aktörer som arbetar på kontoret i Stockholm.