Pengarna når fram!

Noga kontrollerat –

effektivt använt

För Non-Violence Sweden är det viktigt att vara helt transparenta med vart våra insamlade medel går. Därför är vi granskade av Givarguiden som övervakar att insamling till humanitära och välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Vi använder våra resurser så effektivt som möjligt genom att hålla nere våra egna omkostnader och arbeta på att göra så stor skillnad som möjligt med så små medel som möjligt i våra program. Vi arbetar också för hållbara resultat. Först då är vi nöjda med hur vi har använt dina pengar.