Pengarna når fram!

Noga kontrollerat och effektivt använt. Vi effektiviserar våra resurser genom att hålla nere våra egna omkostnader. Vi arbetar för att göra största möjliga skillnad med minsta möjliga medel. Vi arbetar för hållbara resultat. Först då är vi nöjda med hur vi använder dina pengar.

Att arbeta med Non-Violence Project och se effekten av arbetet var fantastiskt. Detta projekt är det jag anser har haft störst effekt på verksamheten av alla projekt jag varit med om under mina 14 år som lärare och skolledare i Rosengård. Både elever och personal var starkt engagerade och vi kunde se en snabb, positiv och varaktig påverkan på skolans arbetsmiljö och resultat.”

Magnus Dahlberg
Magnus DahlbergRektor på Apelgårdsskolan i Rosengård

“Starten var bra och man fick goda tips, idéer och insikter, tiden likaså och materialet är helt suveränt! Programmet är väldigt roligt för både elever ock lärare. Bra indelningen av egen mentorstid med egna grupper. Man får anpassa materialet något för de allra yngsta eleverna men det går utmärkt!”

Terhi Bisander
Terhi BisanderRektor på Bredängsskolan i Bredäng

“Introduktionsdagen för personal var jättebra med en blandning av praktik och teori. Det gav bra definitioner av vad icke-våld och konflikter verkligen är. Man fick bra insikter. Lärarmanualen är direkt och tydlig. Non-Violence Project passar mycket väl in i värdegrundsarbetet för skolan.”

Annett Bawel
Annett Bawel Rektor på Drakbergsskolan i Göteborg