Sponsorer

Ett stort tack till alla sponsorer som hjälp oss i vårt arbete!

Nedan är de som är som viktigast för oss och som stödjer oss på olika sätt.

Vill du också att ditt företag ska synas här? Läs mer här eller kontakta Zena Fialdini på zena@nonviolence.com

HuvudSponsorer

 

Supporters