Utbildningsprogram: schools for peace och sports for peace

  • FÖR VILKA?

    Programmen vänder sig till barn ungdomar mellan 10–19 år. Men stödjer även lärare, ledare, sportcoacher och volontärer som vill lära barn och ungdomar hur man löser konflikter utan våld och bygger självkänsla.

  • HUR?
    Först tränar vi ledaren och ger hen redskap att använda i krävande situationer. Därefter tar ledarna själva ut materialet till eleverna och kan detaljanpassa utbildningen efter sin grupp. Programmen är uppdelade på 10 övningar som kan göras över en termin eller ett läsår, i den takt som passar.

  • RESULTAT!

    I Sverige ökade en skola i Skåne resultaten på nationella proven från 45 % till 73 % efter att de genomfört vårt utbildningsprogram.

SCHOOLS FOR PEACE  |  ålder 10-19 år

Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.31.46Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.31.21

Programmets syfte är att stödja ledare som vill lära unga hur man löser konflikter utan våld och bygger självkänsla. Och gynnar unga i deras utveckling och ger dem förbättrad psykisk hälsa och ökad trygghet.

SPORTS FOR PEACE  |   10-19 år

Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.43.54Skärmavbild 2015-11-17 kl. 13.43.45

Programmet syftar till att uppmuntra personlig utveckling hos unga med syfte att bidra till en ickevåldsam miljö i sin idrottsförening, grannskap och samhälle

Utbildning

1. SJÄLVKÄNSLA
Ämnet självkänsla delas upp i tre delar: självkänsla, behov och känslor. Självkänsla utvecklas livet ut genom erfarenheter med olika människor och upplevelser.

För personer med hög självkänsla är budskapen från den inre rösten vanligtvis accepterande och uppmuntrande. För personer med låg självkänsla blir rösten en hård kritiker som straffar ens misstag och förminskar ens prestationer.

I våra program fokuserar vi på behov som ligger nära självkänsla och självförtroende, eftersom en förståelse av dessa behov är nyckeln till hur individen tar hand om konflikt och våld. Genom att hjälpa unga människor att kännas vid och uttrycka sina känslor, kan vi skapa en generation där medkänsla och omtanke står i fokus.

2. KONFLIKTHANTERING
Ämnet konflikthantering delas upp i tre delar: Konflikt, Konflikthantering och Kommunikation. Konflikt är en naturlig del av människans liv och existerar i alla relationer och grupper.

En konstruktiv och fredlig konflikthantering ger oss redskapen att hantera konflikter på ett positivt sätt. Kommunikation hjälper oss att undvika onödiga konflikter och missförstånd.

I våra övningar ger vi användbara insikter om: konfliktstilar, konfliktmotståndare, kartläggning av konflikt och konfliktlösning. Inom konflikthantering fokuserar vi i våra aktiviteter på aktivt lyssnande och fredligt talande.

3. ICKE-VÅLD
Vi siktar mot att göra icke-våldsarbetet inspirerande och roligt. Att lära unga människor att vara ödmjuka och att bibehålla en icke-våldsattityd är nyckeln för att fred och icke-våldsinställnigar sprids.

En konstruktiv och fredlig konflikthantering ger oss redskapen att hantera konflikter på ett positivt sätt. Kommunikation hjälper oss att undvika onödiga konflikter och missförstånd.

I våra övningar ger vi användbara insikter om: konfliktstilar, konfliktmotståndare, kartläggning av konflikt och konfliktlösning. Inom konflikthantering fokuserar vi i våra aktiviteter på aktivt lyssnande och fredligt talande.