KAVLA UPP!

 

Botten kan anses nådd. skjutningar, våldtäkter, kidnappningar, trakasserier. Ja listan kan tyvärr göras lång. Det enda vi vet säkert är att det inte räcker med fler poliser, längre straff eller stängda gränser. Nedmonteringen av livsviktiga samhällsfunktioner har pågått i decennier, därför finns det inga snabba lösningar. Alla forskare och vi som jobbar nära skolan vet att det enda som verkligen gör skillnad är långsiktiga satsningar över fler mandatperioder.   

NVP har jobbat i skolan och inom idrotten i över 25 år med målet att utbilda så många som möjligt i ämnen som konflikthantering, mobbning, trakasserier, rasism, droger etc. Med den insikten kommer här 10 förslag på långsiktiga åtgärder som kommer att skapa ett tryggare och sundare Sverige för kommande generationer.

  1. Börja redan i lågstadiet med förebyggande arbete. Majoriteten av de som riskerar att hamna i utanförskap kan identifieras i dessa tidiga åldrar.
  2. Ge skolan och fritis mycket större resurser. Lärarassistenter bör finansieras helt i statsbudgeten.
  3. Ge den lokala idrotten utökade resurser. Alla som vill ska kunna utöva den idrott dom är intresserade av. Ge också alla frivilliga som arbetar inom den lokala idrotten ökat stöd i form av utbildning inte bara inom sporten, utan även inom livskunskap.
  4. Inför digitala rapporteringssystem där eleverna och idrottsutövare, anonymt kan rapportera alla oegentligheter som inträffar i och utanför deras miljöer.
  5. Inför utbildning i konflikthantering, livskunskap, samtyckeslagen, barnkonventionen och Agenda 2030  som schemalagda ämnen.
  6. Tilldela alla elever i hela grundskolan ett fadderbarn, fördelat på nationell och kulturell bakgrund för att skapa förståelse för det globala samhället.
  7. Bredda religionskunskapen i skolan så att alla religioner får lika mycket schema-tid för ökad förståelse och respekt för olika religiösa inriktningar.
  8. Öka resurserna för ungdoms-psykiatrin så att man så tidigt som möjligt kan ge stöd till alla unga med psykiska besvär.
  9. Skapa förutsättningar för alla kommuner att driva fritidsgårdar på ett modernt sätt med fokus på digital kompetens och möjligheter för unga att odla sina intressen.
  10. Skapa förutsättningar för att alla skolor, idrottsklubbar, fritidsgårdar, myndigheter, kulturen, företag och organisationer kan driva ett konkret arbete mot rasism.

Om man genomför dessa 10 punkter istället för att använda dem som politiska poänger kommer Sverige bli betydligt friskare och tryggare. Så politiker och övriga beslutsfattare, kavla upp!

NVP startar samarbete med Bright Act

 

BrightAct utses av EU Kommissionen och Regeringskansliet som innovativ dataplattform för att stödja våldsutsatta genom samverkan.

BrightAct samordnar stöd för de som är utsatta för våld i nära relation i ett globalt skyddsnät som är gränsöverskridande. Utvecklad med ledande experter, för hjälp och samordning av insatser samt dokumentation för underlag till polisanmälan. Appens innovativa utformning främjar samverkan mellan kommuner, myndigheter och volontärorganisationer genom förebyggande arbete och digitalisering.

Satsningen på BrightAct innebär ökad effektivisering av stöd för att samordna det strategiska och tekniska arbetet för att förebygga våld i hemmet såväl människohandel. Framtagen i linje med regeringens digitaliseringsstrategi och Agenda 2030 samt Istanbulkonventionen från Europarådet. Nu hyllas BrightAct av EU Kommissionen och Regeringskansliet för dess skalbara lösning som kan rädda liv och motverka kriminalitet.

Samordningen kan i huvudsak utgå ifrån aktiviteter som redan pågår och som enligt gällande regler och riktlinjer är möjliga att kanalisera för att på kort sikt lansera i Sverige och lång sikt fokusera på internationellt samarbete för ökad jämställdhet och nationell handlingskraft vid våld.

BrightAct och Helsingborg Stad har inlett ett samarbete inom ramen för stadsmässan H22 som är Helsingborgs stora innovationssatsning. Här kommer staden att samverka med andra lokala aktörer och organisationer för fortsatt utveckling och lansering av appen. Helsingborg har därmed möjlighet att bli den första kommunen som erbjuder denna tjänst som en pilot till sina invånare.

BrightAct inleder även ett flertal samarbeten med stöd organisationer där Non Violence Project är en partner. Dessa stödorganisationer ser ett stort behov av att hindra den globala epidemi av våld i hemmet där BrightAct erkänns som en unik plattform för att erbjuda skydd av utsatta samt facilitering av tjänster som stödjer samhällets ansvar för att agera för den utsattas bästa.

För mer information om BrightAct och anmälan för samverkan görs via hemsida: www.brightact.org

 

Roger Dupé är ny ambassadör för Non-Violence Sweden

Vi är superstolta att presentera Roger Dupé som vår nya ambassadör.

Roger är den första svarta modellen från Sverige som fått internationellt erkännande, och han har varit modell för storheter som Kenzo, Vogue, Jean-Paul Gaultier, Brioni, Acne Studios och Björn Borg för att nämna några. Under vintern 2015 fanns han på reklamtavlorna på Times Square i New York under HMs julkampanj och 2016 blev han historiskt den första svarta modellen att fronta exklusiva Rolls-Royce. 2019 släppte han sin självbiografi där han berättar om vägen från Västeråsförorten Bäckby till den internationella modescenen.

– Det känns jätteviktigt att hjälpa andra, men när du gör det glöm inte att hjälpa dig själv, säger Roger om sitt nya uppdrag som ambassadör.

Vi önskar Roger Dupé varmt välkommen till NVPS!