Stöd oss! – Du kan göra stor skillnad!

Vi använder donationerna till att utbilda ungdomar i Sverige i hur de löser konflikter utan våld. Vi tränar tränare i idrottsföreningar, lärare, volontärer och universitetsstudenter i våra utbildningsprogram och hjälper dem att sprida programmen där de är aktiva. Vi gör det genom att utbilda på plats.

Tack för att du delar vårt mål!

Stöd oss!

Hjälp oss i vårt arbete. Donera! Du kan göra stor skillnad!

Företag!

Vill ditt företag investera i en fredligare värld?

Privat/Företag

Vill du bidra med annat än pengar? Donera med tjänster eller produkter?

Pengarna når fram!

Pengarna kommer fram! Noga kontrollerat – effektivt använt!