Utbildning & Träning

Sverige- första landet med start 1993

INSPIRERA, MOTIVERA,ENGAGERA

Allt började i Sverige med en idé att inspirera, motivera och engagera unga att förstå hur man löser konflikter utan att de eskalerar till våld. Med det följer insikten av vikten att varje människa besitter behov och känslor som behöver tillfredsställas samt betydelsen av att kunna bibehålla, alternativt förstärka sin självkänsla.

Om vi kan förmedla nycklarna till hur man löser en konflikt, förstärker sin självkänsla parat med filosofin om icke-våld, kan vi förebygga våld, mobbning, trakasserier, psykisk ohälsa och bana väg för en mer sympatisk värld för kommande generationer. Vi använder därför skolan och sporten som huvudsakliga kanaler för att förmedla denna kunskap.

Non-Violence Project, (NVP) har sedan starten för snart 30 år sedan, utbildat 9 miljoner lärare, elever, sportcoacher, aktiva och frivilliga i 30 länder på alla fem kontinenter

En transformativ kraft genom utbildning

INSPIRERA, MOTIVERA,ENGAGERA

Anslaget i vår utbildning bygger på övertygelsen om den transformativa kraften i utbildning och dess potential att skapa en stark bas för tolerans, empati, acceptans och respekt för mänskliga rättigheter.

Vi söker orsakerna, inte skulden

Prevention och interaktion: vårt utbildningsmål fokuserar på prevention, interaktion och åtgärder som adresserar varför, snarare än att straffa beteende eller skuldbelägga

Interaktion är nyckeln: 30 års erfarenhet av att interagera med elever, lärare, idrottare, ledare och frivilliga är vår största tillgång när vi utvecklar och levererar våra program till barn, unga och vuxna.

Förutom vårt fokus på unga har vi parallellt även utvecklat program för vuxna med fokus på vuxenmobbning och sexuella trakasserier. 

Fem viktiga hörnstenar i våra program

1 | Transformativ insikt

Vi uppmuntrar alla i vår program att deltaga aktivt. Deltagarna uppmuntras att lyssna in alla åsikter, dela erfarenheter och uppfattningar på ett respektfullt sätt. Ställa kritiska frågor och om nödvändigt lösa konflikter. Vi hjälper eleverna att se frågeställningar i ett nytt ljus eller från ett nytt perspektiv. Vi tillåter dem att ifrågasätta sina antaganden och värderingar. Reflektion och dialog möjliggör sättet de ser sig själva, sin miljö och möjligtvis även världen.

2 | Kreativitet och Interaktion

Deltagarna uppmuntras att använda all sin energi, kreativitet och aktiva potential för att förespråka peace och social rättvisa tillsammans med sina vänner, familj och i sina samhällen.

3 | Lärande genom erfarenhet

Våra deltagare lär sig genom erfarenhet av att deltaga i roliga och engagerande aktiviteter som uppmanar till kritiskt tänkande, problemlösning och beslutsfattande i ett sammanhang som är relevant för dem personligen. Denna typ  av lärande skapar också möjligheter för debriefing och konsolidering av idéer genom återkoppling, reflektion och användandet av idéer och kompetens inför nya situationer.

4 | Holistiskt synsätt

Vi engagerar oss i att utveckla “hela personen” och ger därför utrymme för psykisk, emotionell, mental och spirituell utveckling. Vi ser människan som multidimensionell och vi försöker sprida ljus kring medvetna och omedvetna aspekter samt rationellt och icke rationellt beteende.

5 | Skapa kraft för hållbara resultat

Vi ger våra deltagare kraft att påverka sina lokala samhällen genom att överföra kunskap, utveckla kompetens, stödja och träna lokala NVP medarbetare och interagera med en mångfald av partners, (skola, elever lärare, idrottsledare, aktiva, fritidsledare, kommunala representater, näringslivet, etc) med målet att leverera relevanta utbildningsprogram som ger kraftfulla och tydliga resultat.

Anslaget i våra utbildningar

Socialt och emotionellt lärande: Från att hantera känslor till att fatta ansvarsfulla beslut

SEL (Social Emotional Learning) är en process genom vilken man erhåller och kan tillämpa kunskaper, attityder och kompetens som är nödvändiga att förstå för att kunna hantera sina emotioner sätta positiva mål, vara empatisk mot andra, etablera positiva relationer med andra samt fatta ansvarsfulla beslut.

En tydlig karaktäristika av SEL är att det möjliggör för människor att hantera sina, egna beteenden på ett positivt och produktivt sätt, som förflyttar kontrollen till individen.

Huvudsakliga kunskaper som är inkluderade i ett SEL program

1
Självstyrning
2
Själv-medvetenhet
3
Social medvetenhet
4
Relations-kunskaper
5
Ansvarsfullt besluts-fattande

Utbildning &Träning /

Program för 7-18

Program för 18+

Inspirerad av UNESCO

In order to ensure a sustainable structure, we seek guidance and inspiration from UNESCO’s Global Citizenship Education (GCED) which aims to empower learners to assume active roles to face and resolve global challenges and to become proactive contributors to a more peaceful, tolerant, inclusive and secure world.4
Om du vill veta mer  om unesco
magnifiercross