Utbildning och träning/

Program för 7-18 år

Vi driver social förändring genom utbildning

Program för barn 7+ och ungdomar 12-18

Kunskap och verktyg

Programmen är designade för att hjälpa unga till en bra självkänsla, hur man använder konflikthantering för att lösa problem och hur man agerar utifrån idéen om en värld utan våld.
Programmen är utformade så att de passar för skolan, idrottsorganisationer och andra frivilliga organisationer som arbetar med ungdomar. Viss anpassning kan ske efter behov.

Utveckling och tänkt genomförande av programmen bygger på tre viktiga grundstenar.

Vårt anslag bygger på problemlösning
Våra program hjälper inte bara unga människor att bättre förstå sig själva, vänner och vuxna, utan skapar också förutsättningar för att man kommer upp med egna idéer för hur man förebygger respektive reducerar våldet.

Vår Train the Trainer-modell
Alla program innehåller riktlinjer och mål för genomförande så att lärare och skolpersonal, idrottslärare, coacher samt ledare inom fritiden etc erhåller den kompetens och nödvändig handledning för att känna trygghet att genomföra ett NVP program i sin miljö.

magnifiercross