Varför vi gör det vi gör

Våld har många ansikten

…. OCH påverkar miljarder människor runt om i världen

Varje år förlorar 1.6 miljoner människor livet på grund av våld
Sverige har den högsta dödssiffran för skjutningar i Europa

130 miljoner människor mellan 13-15 år utsätts för mobbning
2/3 av alla svenska elever säger att det blivit mobbade någon gång under sin skolgång
30% av amerikanska anställda hävdar att det utsätts för mobbning på arbetsplatsen
1 av 3 kvinnor i Sverige anser att det utsätts för sexuella trakasserier på jobbet
0
%
av reaktiva kostnaderna för samhället kan reduceras med förebyggande arbete, om man initierar det i rätt tid.
0
%
av världens länder är fortfarande aga tillåtet i skolan och hemmet

Våra övertygelser

Vi är övertygade att alla som upplevt våld, vill leva ett liv utan våld
Ingen är född våldsam. Om du kan lära dig att bli våldsam, kan du också lära dig att bli icke-våldsam
Vi är övertygade att Gandhi hade rätt när han sa att om man vill förändra världen ska man börja med barnen
Vi är övertygade att utbildning kan ändra mentalitet och uppförande. Och vi är övertygade att kunskapen ska drivas av viljan att lära sig, inte kravet att bli utbildad.

Våra aktiviteter

Öka kännedom

Vår symbol den Knutna Revolvern gör dagligen sitt jobb att påverka människor till att reflektera över visionen om en värld utan våld. Den gör sitt jobb på de tiotalet platser där den är uppställd runt om i Sverige.

Vi erbjuder utbildningar

Vi erbjuder introduktion och träning av våra utbildningar till skol, idrotts och fritidspersonal så att alla ska kunna möta alla för att på ett inspirerande sätt ge ungdomar utökat kunskap om hur man löser konflikter utan att de eskalerar till våld.

Våra program riktar sig till skolungdomar 10-18, men kan mycket väl användas för äldre målgrupper. Programmen är pedagogisk uppbyggda för att fungera i en skol, idrotts- eller fritidsmiljö. Fokus är på ämnen som konflikthantering, självkänsla och filosofin om icke- väld. Tillsammans med våra basutbildningar erbjuder vi också program med fokus på mobbning och trakasserier. Träning med personal genomförs som en train the trainer modell, dvs NVPs tränare förbereder de som ska ansvara för implementeringen. Alla program är evidensbaserade.

magnifiercross