OM oss

Vision & mission

Våra tre övertygelser

Ingen är född våldsam

om man lärt sig att vara våldsam, kan man också lära sig att vara icke-våldsam

Kunskap är makt

Kunskap är det bästa vapnet mot våld. Utbildning hjälper oss att nå medvetandet, beröra hjärtat och förändra liv.

Börja med barnen

Vi stöder verkligen Mahatma Gandhi’s kloka och inspirerande ord; If you want to change the world. Start with the Children.

Vår vision

Bidra till en värld med mindre våld

Våld har många elaka ansikten; mobbning, näthat, trakasserier, våld i nära relationer, racism. Vår vision är en värld utan våld och vårt mål är att bidra till en bättre värld genom att reducera all form av våld.

Vår mission

INSPIRERA, ENGAERA OCH MOTIVERA MÄNNISKOR

Vår mission är att inspirera, motivera och engagera unga människor att förstå hur man löser konflikter utan våld.

Våra utbildningar är fokuserade både på prevention och intervention. Med verktyg som går till botten med problemen vill vi skapa insikt och innanförskap snarare än föda utanförskap. Utbildning och ökad kännedom

Genom utbildning ökar vi medvetenheten

Våra redskap är utbildning för att öka medvetenheten. Våra aktiviteter riktar sig till alla, barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Alla har en viktig roll i ambitionen att minska våldet i vårt samhälle

magnifiercross