Ökad kännedom/

LOKALA INITIATIV FÖR PEACE

NVP-kampanjer

Varje Non-Violence kontor gör kontinuerligt olika kampanjer för att bidra till att förbättra de sociala förutsättningarna för ett tryggare samhälle.

Last Bullet

Kampanjen Last Bullet

Kampanjen hade som mål att påverka politikerna att satsa väsentligt mer på förebyggande åtgärder. Vi skapade ett 10 punktsprogram, länk, där varje förslag till åtgärd, underbyggt av forskning, delgavs respektive utskott i Sveriges Riksdag.

Var vi framgångsrika? Till viss del, diskussionerna om att balansera repressiva åtgärder med förebyggande insatser har kommit upp på agenda på ett mer konkret sätt. Vi fortsätter arbetet under resten av 2022 och hela 2023

trygghetsappen Action for Society

Action for Society är en trygghetsapp med målet att öka tryggheten i samhället. NVP bidrar med inspirerande tipsprogram och utbildningar. Appen testas under hösten 2022 och kommer erbjudas nationellt under 2023: 

Länk till appen

En Friskare Skola- Ett Friskare Sverige

Skolan är barns främsta skyddsfaktor. Det görs en mängd bra insatser runt om i landet, men den största utmaningen är att samordna alla insatser. Varje skola är unik och kräver sin unika plan.

En Friskare  Skola, har som mål att göra en analys av skolans samtliga funktioner, inklusive de stödfunktioner som finns till buds i form av socialtjänst, BUP, Polisen etc och skapa en samordnad plan för varje skola, efter deras specifika behov.

Vi testar EFS-modellen under hösten 2022/23 och har som mål att kunna erbjuda den till alla Sveriges skolor under 2024.

magnifiercross