Utbildning & Träning

Program för +18

Social förändring genom träning

Program för vuxna

Kunskaper och verktyg
De här programmen är designade för vuxna med målet att hjälpa deltagarna att identifiera vikten av en bra självkänsla, betydelsen av att kunna hantera konflikter och kunskaper om hur man löser problem och hur man agerar på ett respektfullt och icke-våldsmässigt sätt.

Träningarna är designade som interaktiva workshops med målet att passa högstadiet, universitet, organisationer, företag, NGOs eller vilken organisation som helst som inkluderar vuxna. Programmen kan anpassas på begäran.

Ett problemlösande anslag
Programmen hjälper deltagarna att bättre förstå sig själva, sina kollegor och sin arbetsmiljö men framför allt ska deltagarna kunna identifiera och föreslå lösningar hur man undviker våldsamt och icke-acceptabelt beteende.
Oacceptabelt beteende kan vara allt från för högt ställda krav eller mobbning och trakasserier
NVP har designat workshops som fokuserar på all typer av oacceptabelt beteende på arbetsplatsen.

Träna tränaren
Alla program börjar med vad vi kallar en Train the Trainer-utbildning, vilket ska ge arbetsledare den kunskap  och trygghet som krävs för att själva kunna  genomföra utbildningarna i sina miljöer.

magnifiercross