Utbildning & Träning/ Program för +18

STanding together

Förebyggande arbete mot trakasserier

Program för vuxna på en arbetsplats

Det övergripande målet med detta program är att skapa en trygg och inkluderande miljö på arbetsplatsen.

Hur? Programmet ska förebygga påtryckningar, mobbning, sexuella och andra trakasserier som förekommer på en arbetsplats genom att ge deltagarna de verktyg som krävs för att medarbetare ska kunna bli aktiva och förebyggande betraktare.

Träningens upplägg

Interaktiva workshops

Målet med detta program är. att genom interaktiva workshops adressera alla vad/var och hur, när det gäller sexuella trakasserier, men även omedveten partiskhet och uppfattningar som tillåter sexuella trakasserier att överhuvudtaget inträffa.

  • identifiera hur sexuella trakasserier ser ut från den utsattes, förövarens, betraktarens perspektiv
  • blottlägga uppfattningar som ofta sitter så djupt att det tillåter sexuella trakasserier att inträffa
  • förstärka den personliga sfären/gränserna
  • Hur man som betraktare konkret kan motverka trakasserier

Det metodiska anslaget baserar sig på SEL-metoden, (socialt, emotionellt lärande) och utvärdering efter genomförd workshop.

Vill du veta mer om SEL-metoden, klicka här

STANDING TOGETHER: NVP träning på mot sexualla trakasserier

Anpassad utbildningslängd och format

Workshops kan genomföras som halvdagar, (3-4tim) eller längre. Workshops genomförs i mindre grupper av medarbetare, ledningsgrupp eller styrelse. Utbildningen kan ske på plats eller digitalt. den leds av en certifierad NVP tränare.

magnifiercross