Nyheter och Publikationer

juni 15, 2020
Share : 

NVP startar samarbete med Bright Act

 

BrightAct utses av EU Kommissionen och Regeringskansliet som innovativ dataplattform för att stödja våldsutsatta genom samverkan.

BrightAct samordnar stöd för de som är utsatta för våld i nära relation i ett globalt skyddsnät som är gränsöverskridande. Utvecklad med ledande experter, för hjälp och samordning av insatser samt dokumentation för underlag till polisanmälan. Appens innovativa utformning främjar samverkan mellan kommuner, myndigheter och volontärorganisationer genom förebyggande arbete och digitalisering.

Satsningen på BrightAct innebär ökad effektivisering av stöd för att samordna det strategiska och tekniska arbetet för att förebygga våld i hemmet såväl människohandel. Framtagen i linje med regeringens digitaliseringsstrategi och Agenda 2030 samt Istanbulkonventionen från Europarådet. Nu hyllas BrightAct av EU Kommissionen och Regeringskansliet för dess skalbara lösning som kan rädda liv och motverka kriminalitet.

Samordningen kan i huvudsak utgå ifrån aktiviteter som redan pågår och som enligt gällande regler och riktlinjer är möjliga att kanalisera för att på kort sikt lansera i Sverige och lång sikt fokusera på internationellt samarbete för ökad jämställdhet och nationell handlingskraft vid våld.

BrightAct och Helsingborg Stad har inlett ett samarbete inom ramen för stadsmässan H22 som är Helsingborgs stora innovationssatsning. Här kommer staden att samverka med andra lokala aktörer och organisationer för fortsatt utveckling och lansering av appen. Helsingborg har därmed möjlighet att bli den första kommunen som erbjuder denna tjänst som en pilot till sina invånare.

BrightAct inleder även ett flertal samarbeten med stöd organisationer där Non Violence Project är en partner. Dessa stödorganisationer ser ett stort behov av att hindra den globala epidemi av våld i hemmet där BrightAct erkänns som en unik plattform för att erbjuda skydd av utsatta samt facilitering av tjänster som stödjer samhällets ansvar för att agera för den utsattas bästa.

För mer information om BrightAct och anmälan för samverkan görs via hemsida: www.brightact.org

 

Share : 

Alla våra nyheter

Kolla våra globala och lokala nyheter från vårt nätverk. Rulla ned för arkiverade nyheter eller kolla in ditt lands sida för fler goda nyheter där du bor.

Alla våra publikationer

Kolla och ladda ner våra publikationer för att upptäcka våra åtgärder, projekt, prioriteringar, ekonomi och vår utsikt för de kommande åren.
downloadmagnifiercross