Utbildning & Tränings program 7-18

Together we can

Ett förebyggande mobbingprogram

Måsättning:

Syftet med det här programmet är att förebygga och reducera mobbning, förstärka allas roll inklusive förändra den passiva betraktaren, med målet att skapa en så trygg, stödjande och säker skol - och fritidsmiljö som möjligt.

Fler än en miljon barn går till skolan varje dag i Sverige. Enligt stilistiken upplever en tredjedel att dom blivit mobbade eller trakasserade i eller utanför skolan under sin skoltid. Drygt 300.000 barn tvingas alltså utså ett oacceptabelt bemötande som påverkar dem själva, deras skolresultat och i värsta fall ger men för livet. Så ska vi inte ha det.

Alla barn har rätt till en sund, inspirerande och stödjande skoltid. Ingen ska behöva må dåligt för att man blir trakasserad, utsatt för näthat, mobbad eller blir utsatt för någon annan typ av våld på mer eller mindre daglig basis.

Mobbning är en typ av våld som bidrar till en ogynnsam påverkan på både offer, mobbare och betraktare. Den accepterade definitionen av mobbning är baserad på tre karaktäristiska: mobbning är skadligt,  inkluderar en obalans av makt och oftast är den repetitiv.

Utbildningsanslag

SEL | Socialt Emotionellt Lärande

SEL är en metod genom vilken unga (även vuxna) kan erhålla och effektivt tillämpa kunskaper, attityder och nödvändig kompetens för att förstå och hantera känslor, besluta och nå positiva mål, känna och visa empati för andra, etablera och bevara goda relationer med andra samt fatta ansvarsfulla beslut.

The Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, (CASEL) är föregångaren till SEL rörelsen. CASEL har identifierat ett antal kompetenser som alla SEL utbildningar ska adressera.

Självkontroll

Självmedvetenhet

Social medvetenhet

Relationskunskap

Ansvarsfullt beslutsfattande

Ett tydligt karaktärsdrag för SEL är att den ger unga människor möjligheten att skifta kontrollen till sig själva genom att hantera sitt eget beteende på ett positivt och produktivt sätt.

Detta utmanar den rådande modellen som används i de flesta skolor i världen, där vuxna i klassrummet har makten och eleverna är passiva deltagare och inte de som driver sin egen utveckling och lärande.

Om du vill veta mer om SEL modellen, klicka här

PROGRAM DESIGN

“Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”. Det är ett afrikansk ordspråk, vilket betyder att hela byn behöver anstränga sig för att stödja och uppfostra ett barn. Vi är övertygade att stödja våra bran och unga att bli ansvarsfulla individer och att utveckla positiva relationer baserade på respekt, förtroende och empati är en uppgift för alla vuxna som är involverade i ungas liv; skolpersonal, lärare, fritidspedagoger, föräldrar och andra vuxna i gemenskapen.

De mest effektiva anti-mobbning programmen kräver ett systematiskt strategiskt anslag som involverar alla, från skolledare till alla intressenter i den lokala gemenskapen, till föräldrar för att säkerställa  att varje elev får det stöd den behöver.

Därför är vårt mobbingprogram baserat på prevention och reaktion. Programmet erbjuder vägledning, stöd, utbildning av personal, lärare, familjer och kommuner.

Together We Can programmet består av: 

1 | En skolguide

En steg för steg manual för hur man etablerar en preventiv/reaktiv miljö som omfattar hela skolan, inklusive policies och tillvägagångssätt för hur man skapar en trygg och stödjande kultur.

2 | En lärarmanual

En årsplan, enkel att använda för lärare, bestående av engagerande och transformerande aktiviteter.

3 | En elevhandbok

Individuella och reflekterande övningar för eleverna som hjälper dem att integrera och tillämpa programmets innehåll

4 | En familjeguide

Information till familjen hur man kan stödja och hjälpa sina barn under och efter genomförandet

magnifiercross