Utbildning och Träning 7-18

Sports for peace

Vi driver social förändring genom sporten

En programserie i tre delar

Sports for Peace, Level 1, (12-18)

Level 1 är en introduktion till vår tre huvudämnen självkänsla, konflikthantering och filosofin kring icke-våld. På denna nivå kommer deltagarna att förstå själva grunden till var och ett av dessa ämnen. Till skillnad mot Schools for Peace är övningarna anpassade att kunna genomföras som en introduktion till ett träningspass alt som uppföljning. Övningarna är därför kortare än i skolprogrammet.

Anslag i vår utbildning

1 | TRANSFORMATIV INSIKT

Vi uppmuntrar alla som deltar i våra program att deltaga aktivt. Deltagarna uppmuntras att lyssna in alla åsikter, dela erfarenheter och uppfattningar på ett respektfullt sätt. Ställa kritiska frågor och om nödvändigt lösa konflikter. Vi hjälper eleverna att se frågeställningar i ett nytt ljus eller från ett nytt perspektiv. Vi tillåter dem att ifrågasätta sina antaganden och värderingar. Reflektion och dialog möjliggör sättet de ser sig själva, sin miljö och möjligtvis även världen.

2 | Kreativitet och IntERAKTION

Deltagarna uppmuntras att använda all sin energi, kreativitet och aktiva potential för att förespråka peace och social rättvisa tillsammans med sina vänner, familj och i sina samhällen.

3 | Lärande genom erfarenhet

Våra deltagare lär sig genom erfarenhet av att deltaga i roliga och engagerande aktiviteter som uppmanar till kritiskt tänkande, problemlösning och beslutsfattande i ett sammanhang som är relevant för dem personligen. Denna typ  av lärande skapar också möjligheter för debriefing och konsolidering av idéer genom återkoppling, reflektion och användandet av idéer och kompetens inför nya situationer.

4 | Holistiskt synsätt

Vi engagerar oss i att utveckla “hela personen” och ger därför utrymme för psykisk, emotionell, mental och spirituell utveckling. Vi ser människan som multidimensionell och vi försöker sprida ljus kring medvetna och omedvetna aspekter samt rationellt och icke rationellt beteende.

5 | Skapa kraft för hållbara resultat

Vi ger våra deltagare kraft att påverka sina lokala samhällen genom att överföra kunskap, utveckla kompetens, stödja och träna lokala NVP medarbetare och interagera med en mångfald av partners, (skola, elever lärare, idrottsledare, aktiva, fritidsledare, kommunala representater, näringslivet, etc) med målet att skapa kraftfulla och tydliga resultat.

Mål för varje ämne är:

SPORTS FOR PEACE – LEVEL 1

Självkänsla: Här kommer idrottare att börja identifiera sina egna styrkor och förstå vikten av en bra självkänsla när du utövar någon sport.

Konflikthantering: Idrottarna får lära sig att det finns olika uppfattningar om konflikt och att vi agerar olika i olika typer av konflikter. Deltagarna får också lära sig att identifiera känslor och behov samt vikten av att kunna lyssna aktivt.

Icke-våld: Deltagarna får lära sig historien om den Knutna Revolvern och NVPs arbete

SPORTS FOR PEACE – LEVEL 2

Syftet med Level 2 är att fördjupa kunskapen om självkänsla och konflikthantering.

Mål för varje ämne är:

Självkänsla: Deltagarna får lära sig att identifiera och uppmärksamma sina egna och andras styrkor och bli medvetna om kopplingen mellan positiv feedback, självkänsla och förstärkningen av känslan att vara ett lag.

Konflikthantering: deltagarna får lära sig hur man känner igen olika typer av konflikter inom idrotten, människors behov, oro i en konflikt, varför och hur konflikter eskalerar. Deltagarna för öva på att uttrycka sina tankar, känslor och behov genom att använda icke-vålds kommunikation och hur man söker win-win lösningar. Deltagarna får också sätta mål för sin egen utveckling hur man kan förbättra sin förmåga till positiv konflikthantering.

SPORTS FOR PEACE – LEVEL 3

Level 3 tjänar som ytterligare en fördjupning av ämnena självkänsla och icke-våld

Måle för varje ämne är:

Självkänsla: Deltagarna får lära sig hur ens inre röst kan påverka känslor och beteende och hur det påverkar individen i den sport du utövar. Man lär sig en djupare förståelse för empati, förtroende och vad en laganda egentligen är. Man får även lära sig att skilja på aggressiva, passiva och påstridiga beteenden.

Icke-våld: Deltagarna får lära sig att skilja på olika kategorier av våld och utveckla sin egen uppfattning om kulturellt ärvda tankar, attityder, regler och förväntningar, speciellt inom idrotten. Deltagarna får lära sig vad icke-våld verkligen är och öva på hur man kan lära sig själv att förhindra våld och förtryck, speciellt inom sin sport.

magnifiercross